Open post
z1733067279043 5aec6eb687f9c9101408250fa1932f66 650x433 - Queen Bee Vera Tuệ Liên - Chấp nhận vượt qua nỗi đau, đứng lên để làm lại!

Queen Bee Vera Tuệ Liên – Chấp nhận vượt qua nỗi đau, đứng lên để làm lại!

Không có gì là không thể! Mình sẽ làm lại! Mình sẽ sửa sai! Chấp nhận vượt qua nỗi đau, đứng lên để làm lại, Tuệ Liên bắt đầu quá trình trở thành một người học trò nhỏ. Cô đọc rất nhiều sách về hôn nhân gia đình. Và thật may mắn, nhân duyên  đưa […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top