Lịch Đào Tạo

Khóa học chuyên sâu Nữ Hoàng Hạnh Phúc

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc Tạm Nghỉ Tạm Nghỉ Tạm Nghỉ Tạm Nghỉ Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hội trường lầu 6 Tòa Thông Tấn Xã Việt Nam 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Hà Nội 2 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Đà Nẵng 2 ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2019 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 07 và 08 tháng 12 năm 2019 Xem chi tiết

Khóa học Tử Huyệt Ngôn Từ

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Tử Huyệt Ngôn Từ Offline 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 08, 09, 10 tháng 3 năm 2019 Xem chi tiết
Khóa học Tử Huyệt Ngôn Từ Offline 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 12, 13, 14 tháng 4 năm 2019 Xem chi tiết

Gia Đình Là Số 1

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Gia Đình Là Số 1 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 19, 20, 21 tháng 7 năm 2019 Xem chi tiết
Khóa học Gia Đình Là Số 1 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 9, 10, 11 tháng 8 năm 2019 Xem chi tiết

Nghệ Thuật "YÊU"

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Nghệ Thuật YÊU 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 18, 19 20 tháng 10 năm 2019 Xem chi tiết

Khóa học cho Happy Queen"

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Ngôn từ cho Happy Queen 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 06 năm 2019 Liên hệ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Xin Vui Lòng Để Lại Thông Tin

Phòng 1007, Tầng 10, Nhà C6, Khối II, Đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Hà Nội