Lịch Đào Tạo

Khóa học Nữ Hoàng Hạnh Phúc - Happy Queen Level 1

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội ngày 09 - 10/01/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 10 - 11/04/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 15 - 16/05/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 12 - 13/06/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 17 - 18/07/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 14 - 15/08/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 11 - 12/09/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 09 - 10/10/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 13 - 14/11/2021 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 11 - 12/12/2021 Xem chi tiết

Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 16, 17, 18/04/2021 Xem chi tiết
Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 15, 16, 17/10/2021 Xem chi tiết
Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 19, 20, 21/11/2021 Xem chi tiết

Khóa học Làm chủ hạnh phúc

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Làm chủ hạnh phúc 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 23, 24, 25/05/2021 Xem chi tiết
Khóa học Làm chủ hạnh phúc 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 20, 21, 22/06/2021 Xem chi tiết

Khóa học Làm chủ hạnh phúc diễn ra 3 ngày bao gồm 3 chủ đề chính sau: Ngày đầu: Nữ hoàng Ngôn Từ; Ngày hai: Nữ hoàng Phòng The; Ngày ba: Gia đình là số 1.

Yoga Thanh lọc thải độc

Khóa học Thời gian Địa điểm Ngày tổ chức Chi tiết
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 23 - 24/01/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 27 - 28/02/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 27 - 28/03/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 24 - 25/04/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 08 - 09/05/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 05 - 06/06/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 10 - 11/07/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 07 - 08/08/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 25 - 26/09/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 23 - 24/10/2021 Liên hệ
Yoga Thanh lọc thải độc 2 ngày Hà Nội ngày 27 - 28/11/2021 Liên hệ

Camp Yoga - Thanh lọc - Nhịn ăn

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Camp Yoga -Thanh lọc - Nhịn ăn 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 25, 26, 27/06/2021 Xem chi tiết
Camp Yoga Thanh lọc - Nhịn ăn 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 05, 06, 07/11/2021 Xem chi tiết

Khóa học Làm chủ hạnh phúc diễn ra 3 ngày bao gồm 3 chủ đề chính sau: Ngày đầu: Nữ hoàng Ngôn Từ; Ngày hai: Nữ hoàng Phòng The; Ngày ba: Gia đình là số 1.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Xin Vui Lòng Để Lại Thông Tin

    Tầng 4, Số 9 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội